Miljøbilder - RolFoto

Grønnsisik i fjellfuruskog

Eurasian Siskin / Grønnsisik (Carduelis spinus), hannfugl i fjellfuruskogen på morgenkvisten
Valdres, Oppland

grønnsisikvaldresfurskogsmiljømorgenlysfjellfuruskog