Miljøbilder - RolFoto

Sivhauk over engmiljø

Western Marsh Harrier / Sivhauk (Circus aeruginosus), ungfugl (1k) i flukt over engmiljø
Gjennestadvannet, Stokke, Vestfold

sivhauki fluktengmiljøengvestfoldgjennestadvannetungfugl