Miljøbilder - RolFoto

Kongeørn over tåkehavet

Golden Eagle / Kongeørn (Aquila chrysaetos) , ungfugl (1k) i flukt over de tåkelagte dype skoger en dag under skogsjakta. Sett fra Raskiftet.
Osen, Åmot, Hedmark

skogsfugljakta 2012kongeørni fluktungfugltåkedishedmark