Miljøbilder - RolFoto

Heilo i flukt over flyvannet

European Golden Plover / Heilo (Pluvialis apricaria), voksen i flukt over fjellvannet og miljøet rundt på flya i sommerkvelden
Valdres, Oppland

heiloi fluktvaldresfjell og viddefjelltjernkveldslys