Miljøbilder - RolFoto

Rødstilk ved fjellelv

Common Redshank / Rødstilk (Tringa totanus), rastende på en stein i flomstor fjellelv
Dovrefjell, Oppland

rødstilkelvkveldslysdovrefjellelvelvemiljø