Miljøbilder - RolFoto

Kvinandunge i det grønne

Common Goldeneye / Kvinand (Bucephala clangula), juvenil på blankt fjellvann på sommeren og hvor den grønne vegetasjonen gjenspeiler seg i vannflata
Valdres, Oppland

kvinandvaldresfjellvannjuvenilsommerspeiling