Miljøbilder - RolFoto

Trost over fjell og vidde

En gråtrost flyr over høstfjellet som ennå huser bra med blant annet krekling. Store mengder trost tar seg turen over høstfjellet pga mattilgangen her og fyller magene godt før de trekker videre sørover
Grimsdalen, Dovre/Rondane

grimsdalendovrerondanegråtrosthøstfjell og viddehøstfjellet