Humor/Alternative bilder av fugl - RolFoto

Har jeg lagt på meg litt tro...?

White-throated Dipper / Fossekall, (Cinclus Cinclus), speiler seg før hekkesesongen
Brunlanes Sagbruk, Larvik, Vestfold

fossekallspeilinghumorvestfold