Humor/Alternative bilder av fugl - RolFoto

Hei, du under der...kom deg i rekke!!

Greylag Goose / Grågås, (Anser anser), flokk i flukt panorert
Borrevannet, Horten

Panorert, i flukt

greylag gooseanser ansergrågåspanoreringi fluktvestfold