Humor/Alternative bilder av fugl - RolFoto

Batkall inn for landing

White-throated Dipper / Fossekall, (Cinclus Cinclus), inn for landing i vinterelva
Hagneselva, Andebu, Vestfold

fossekallwhitethroated dippercinclus cinclusi miljøvinterlandingi flukt