Humor/Alternative bilder av fugl - RolFoto

Pokker, hva driver de ungene med nå da!?!!

Northern Hawk Owl / Haukugle ad, (Surnia ulula), med unger rundt omkring i området og konstant på vakt
Valdres, Oppland

haukuglevaldresadultfjellskoghumor