Humor/Alternative bilder av fugl - RolFoto

Holder du utkikk den veien, så tar jeg den andre veien..OK?

Storjo / Great Skua (Catharacta skua), holder samstemt vakt på hekkelokalitet
Slettnes Naturreservat, Gamvik, Finnmark

finnmarkslettnesstorjovaktholdhumor