Humor/Alternative bilder av fugl - RolFoto

Nei nei, ikke i vannet, ikke i vannet!

Common Eider / Ærfugl 1k, (Somateria mollissima), med vannskrekk
Mølen, Larvik, Vestfold

ærfuglmølenungfuglvestfoldhumor