Humor/Alternative bilder av fugl - RolFoto

Den unge sjåføren hadde ikke hørt om 3 sekundersregelen enda...

Whooper Swan / Sangsvane, (Cygnus cygnus), familie i flukt hvor yngstemann må bremse for foreldrene
Goksjø, Sandefjord, Vestfold

Her en ung sjåfør som plutselig innser viktigheten av "tresekundersregelen" :-)

sangsvanei fluktsandefjordvestfoldhumor