Humor/Alternative bilder av fugl - RolFoto

I farta!

Krykkje / Black-legged Kittiwake (Rissa tridactyla), panorert i frisk vind
Mølen, Larvik, Vestfold

krykkjepanoreringi fluktbwsvarthvittmølenvestfold