Humor/Alternative bilder av fugl - RolFoto

Nei,nei og atter nei!!

Common Linnet / Tornirisk F, (Carduelis cannabina), hoderistende
Mølen, Larvik, Vestfold

Hoderistende

torniriskmølenvestfoldhumor