Humor/Alternative bilder av fugl - RolFoto

Usj..den magan...må slutte med sjømat!

Common Eider / Ærfugl M, (Somateria mollissima), slipper små møkkapellets i forbifarta
Mølen, Larvik, Vestfold 100410

i fluktærfuglmølenvestfoldhumor