Humor/Alternative bilder av fugl - RolFoto

Dere, hør her...burde ikke vi sett litt mer elegante ut?? Vi er tross alt svaner!!

Whooper Swan / Sangsvane (Cygnus cygnus) familie i oppflukt fra isen og ser svært klossete og lite elegante ut
Hallevannet, Larvik, Vestfold

sangsvaneoppfluktvinterhumorvestfold