Humor/Alternative bilder av fugl - RolFoto

Bæra leeengst ut smaker best....litt til nå så er jeg der!

Common Crossbill / Grankorsnebb F, (Loxia pytyopsittacus), strekker seg langt for de beste rognebæra
Mølen, Larvik, Vestfold

grankorsnebbrognebærfurasjerendemølenvestfoldhumor