Humor/Alternative bilder av fugl - RolFoto

Ingen, jeg gjentar, ingen slipper forbi oss!

Toppskarv / European Shag (Phalacrocorax aristotelis), på vaktpost
Hornøya,Vardø, Finnmark

finnmarkhornøyatoppskarvhumorfuglefjellkystmiljø