Humor/Alternative bilder av fugl - RolFoto

Akvarium

Snøspurv / Snow Bunting M, (Plectrophenax nivalis), flokk i flukt med sammelagte vinger
Mølen, Larvik, Vestfold

snøspurvmøleni fluktvintersnøvestfoldhumor