Actionbilder - RolFoto

Angripende stokkandmor

Mallard / Stokkand (Anas platyhynchos),
hunn med unger i nærheten i en skogspytt gjør skinnangrep
Vansjø, Våler, Østfold

stokkandvansjøaction