Actionbilder - RolFoto

Et skrik i kvelden...

Western Marsh Harrier / Sivhauk (Circus aeruginosus), ungfugl (1k) skrikende i flukt i motlys
Gjennestadvannet, Stokke, Vestfold

sivhauki fluktkveldslysmotlysgjennestadvannetvestfoldkontrasterungfugl