Actionbilder - RolFoto

Fossekall på glattisen #2

White-throated Dipper / Fossekall, (Cinclus Cinclus), klarer å stoppe utpå iskanten
Hagneselva, Andebu, Vestfold

Landing på glattisen

fossekalliselvemiljøvinterlanding