Actionbilder - RolFoto

Danse eller slåss?

Black Grouse / Orrhane, (Lyrurus tetrix) Gjøvdal, to kamphaner danser rundt hverandre men det braker aldri løs
Gjøvdal, Aust-Agder

orrfuglorrhaneorreleikslåsskampgjøvdalmyrmiljø