Actionbilder - RolFoto

Rivaliserende fossekaller

White-throated Dipper / Fossekall, (Cinclus Cinclus), jager hverandre i territorialkamp om våren
Hagneselva, Andebu, Vestfold

fossekalli fluktslåsskampandebuvestfoldelvemiljø