Actionbilder - RolFoto

Sivhøne mister fotfestet

Common Moorhen / Sivhøne, (Gallinula chloropus), går på takrør som gir etter og faller ned
Bugårdsdammen, Sandefjord, Vestfold

sivhønetakrørmiljøfallendebugårdsdammensandefjordvestfold